PL EN

FOIR

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie 1.1. : Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

 

Nazwa Beneficjenta:

Thorium Space Sp. z o.o. (dawniej Rymsat Sp. z o.o.)

 

Tytuł projektu:

Multi Beam E-Band AESA Transponder

 

Cel główny projektu:

Opracowanie innowacyjnego urządzenia nadawczo-odbiorczego, które wraz z architekturą satelitarną zostanie wyniesione na niską orbitę Ziemi.

 

Termin realizacji projektu:

01.02.2018r  -  30.11.2020r

 

Wartość projektu: 13 272 694,03zł

Udział Unii Europejskiej: 9 655 821,08zł