Projekt badawczy

Multi Beam E-Band AESA Transpoder

W Thorium Space projektujemy innowacyjne w skali światowej rozwiązania z zakresu telekomunikacji kosmicznej. W ramach projektu NCBiR skupieni jesteśmy na stworzeniu transpondera i anteny pasma E, które pozwoliłyby na zwiększenie prędkości transmisji w kierunku Satelita-Ziemia oraz Satelita-Satelita. Wysokie częstotliwości z zakresu 60-90 GHz do niedawna był rzadko wykorzystywane ze względu na konieczność używania bardzo skomplikowanych technologii. Nasze kompetencje i międzynarodowe partnerstwa pozwoliły nam opracować rozwiązanie, które w niedalekiej przyszłości stanie się atrakcyjne do zastosowania nawet na małych platformach satelitarnych. Poprzez zastosowanie zaawansowanych układów MMIC, będziemy mogli stworzyć miniaturową antenę z elektrycznie sterowaną wiązką, której parametry będą porównywalne lub lepsze z obecnymi dzisiaj na rynku dużymi i ciężkimi systemami wybieranymi przez największych operatorów satelitarnych.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.1.: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Nazwa Beneficjenta: Thorium Space Technology Sp. z o.o. (dawniej Rymsat Sp. z o.o.)
Tytuł projektu: Multi Beam E-Band AESA Transponder
Cel główny projektu: Opracowanie innowacyjnego urządzenia nadawczo-odbiorczego, które wraz z architekturą satelitarną zostanie wyniesione na niską orbitę Ziemi.
Termin realizacji projektu: 01.02.2018 r.  -  30.11.2020 r. (+3 miesiące zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie)
Wartość projektu: 13  72 694,03 zł
Udział Unii Europejskiej: 9 655 821,08 zł

Płaska aktywna antena nadawczo-odbiorcza na pasmo Ka

Cel projektu: Opracowanie płaskiej aktywnej anteny na pasmo Ka.

Thorium Space opracowuje płaską aktywną antenę, która będzie używana jako terminal naziemny dla systemów telekomunikacji kosmicznej (Satcom On The Move). Stworzona antena będzie płaska, lżejsza i mniejsza od pozostałych dostępnych na rynku rozwiązań. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych systemów polepszy doświadczenia użytkownika końcowego. Wykorzystując taką antenę, możliwe będzie proporcjonalne ograniczenie kosztów związanych zarówno z produkcją, użytkowaniem, jak i obsługą całego systemu.

Projekt jest realizowany jest w ramach inwestycji funduszu ABAN Fund współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa
Wartość projektu wynosi 1,000,000.00 PLN wartość dofinansowania 800,000.00 PLN.