Publikacje przetargów w Thorium Space

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZK/03/02/23

W związku z realizacją projektu pt. „T-XPDR Taktyczny Adaptacyjny Transponder Satelitarny)” (dalej: Projekt), dofinansowanego w ramach Programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa, pk. SZAFIR, Thorium Space Sp. z o. o. (dalej: Zamawiający, Przedsiębiorstwo, Firma) ogłasza, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności w trybie zapytania ofertowego na dostawę oprogramowania do modelowania i analizy elektromagnetycznej 3D.

Zapytania i oferty prosimy kierować na przetargi@thorium.space

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wynik postępowania

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z/06/02/23

W związku z realizacją projektu pt. „SUBCOM - Satelitarny system teledetekcji oraz komunikacji suborbitalnych rakiet badawczych” (dalej: Projekt), dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Thorium Space Sp. z o. o. (dalej: Zamawiający, Przedsiębiorstwo, Firma) ogłasza, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków, zapytanie ofertowe na wytworzenie i dostawę dedykowanych mikrofalowych układów scalonych kształtujących wiązkę (BFIC) na pasmo Ka (TX oraz RX) do platformy satelitarnej.

Zapytania i oferty prosimy kierować na przetargi@thorium.space

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Wynik postępowania

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z/07/02/23

W związku z realizacją projektu pt. „T-XPDR Taktyczny Adaptacyjny Transponder Satelitarny)” (dalej: Projekt), dofinansowanego w ramach Programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa, pk. SZAFIR, Thorium Space Sp. z o. o. (dalej: Zamawiający, Przedsiębiorstwo, Firma) ogłasza, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków, zapytanie ofertowe na wytworzenie i dostawę dedykowanych mikrofalowych układów scalonych kształtujących wiązkę (BFIC) na pasmo Ka (TX oraz RX) do transpondera.

Zapytania i oferty prosimy kierować na przetargi@thorium.space

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Wynik postępowania

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z/01/09/23

W związku z realizacją projektu pt. „T-XPDR Taktyczny Adaptacyjny Transponder Satelitarny)” (dalej: Projekt), dofinansowanego w ramach Programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa, pt. SZAFIR, Thorium Space SA (dalej: Zamawiający, Przedsiębiorstwo, Firma) ogłasza, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków, zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania CAD do projektowania obwodów drukowanych PCB – 3 licencje roczne.

Zapytania i oferty prosimy kierować na przetargi@thorium.space

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Szczegółówy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Wynik postępowania