Publikacje przetargów w Thorium Space

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZK/03/02/23

W związku z realizacją projektu pt. „T-XPDR Taktyczny Adaptacyjny Transponder Satelitarny)” (dalej: Projekt), dofinansowanego w ramach Programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa, pk. SZAFIR, Thorium Space Sp. z o. o. (dalej: Zamawiający, Przedsiębiorstwo, Firma) ogłasza, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności w trybie zapytania ofertowego na dostawę oprogramowania do modelowania i analizy elektromagnetycznej 3D.

Zapytania i oferty prosimy kierować na przetargi@thorium.space

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia