THORIUM SPACE TECHNOLOGY

PROJEKTY BADAWCZE

Multi Beam E-Band AESA Transpoder

Płaska aktywna antena nadawczo-odbiorcza na pasmo Ka

SUBCOM Satelitarny system detekcji i komunikacji dla rakiet suborbitalnych

Stacja bazowa 5G w paśmie milimetrowym

T-XPDR Taktyczny adaptacyjny transponder satelitarny

Scroll to Top