THORIUM SPACE TECHNOLOGY

ZAPYTANIE OFERTOWE
NR Z/02/05/24

W związku z realizacją projektu, Thorium Space SA (dalej: Zamawiający, Przedsiębiorstwo, Firma) ogłasza zapytanie ofertowe na pomiar parametrów polowych aktywnego odbiorczego szyku antenowego pracującego w paśmie 17,7 – 21,2 GHz.

Zapytania i oferty prosimy kierować na adres wioletta.kowacz@thoriumspace.com

ZAPYTANIE OFERTOWE
NR Z/01/02/24

W związku z realizacją projektu pt. „T-XPDR Taktyczny Adaptacyjny Transponder Satelitarny)” (dalej: Projekt), dofinansowanego w ramach Programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa, pk. SZAFIR, Thorium Space SA (dalej: Zamawiający, Przedsiębiorstwo, Firma) ogłasza, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności w trybie zapytania ofertowego na dostawę oprogramowania do modelowania i analizy elektromagnetycznej 3D – 7 sztuk.

Zapytania i oferty prosimy kierować na przetargi@thorium.space

ZAPYTANIE OFERTOWE
NR Z/01/12/23

W związku z realizacją projektu pt. „T-XPDR Taktyczny Adaptacyjny Transponder Satelitarny)” (dalej: Projekt), dofinansowanego w ramach Programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa, pk. SZAFIR, Thorium Space SA (dalej: Zamawiający, Przedsiębiorstwo, Firma) ogłasza, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności w trybie zapytania ofertowego na dostawę subskrypcji dla oprogramowania CAD do projektowania obwodów drukowanych PCB, w ilości 4 szt.

Zapytania i oferty prosimy kierować na przetargi@thorium.space

ZAPYTANIE OFERTOWE
NR Z/02/11/23

W związku z realizacją projektu pt. „T-XPDR Taktyczny Adaptacyjny Transponder Satelitarny)” (dalej: Projekt), dofinansowanego w ramach Programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa, pk. SZAFIR, Thorium Space SA (dalej: Zamawiający, Przedsiębiorstwo, Firma) ogłasza, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności w trybie zapytania ofertowego na dostawę oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)- licencja roczna w ilości 4 szt.

Zapytania i oferty prosimy kierować na przetargi@thorium.space

ZAPYTANIE OFERTOWE
NR Z/01/09/23

W związku z realizacją projektu pt. „T-XPDR Taktyczny Adaptacyjny Transponder Satelitarny)” (dalej: Projekt), dofinansowanego w ramach Programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa, pt. SZAFIR, Thorium Space SA (dalej: Zamawiający, Przedsiębiorstwo, Firma) ogłasza, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków, zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania CAD do projektowania obwodów drukowanych PCB – 3 licencje roczne.

Zapytania i oferty prosimy kierować na przetargi@thorium.space

ZAPYTANIE OFERTOWE
NR Z/07/02/23

W związku z realizacją projektu pt. „T-XPDR Taktyczny Adaptacyjny Transponder Satelitarny)” (dalej: Projekt), dofinansowanego w ramach Programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa, pk. SZAFIR, Thorium Space Sp. z o. o. (dalej: Zamawiający, Przedsiębiorstwo, Firma) ogłasza, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków, zapytanie ofertowe na dostawę dedykowanych mikrofalowych układów scalonych kształtujących wiązkę (BFIC) na pasmo Ka (TX oraz RX) do transpondera.

Zapytania i oferty prosimy kierować na przetargi@thorium.space

ZAPYTANIE OFERTOWE
NR Z/06/02/23

W związku z realizacją projektu pt. „SUBCOM – Satelitarny system teledetekcji oraz komunikacji suborbitalnych rakiet badawczych” (dalej: Projekt), dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 201402929, Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Thorium Space Sp. z o. o. (dalej: Zamawiający, Przedsiębiorstwo, Firma) ogłasza, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków, zapytanie ofertowe na dostawę dedykowanych mikrofalowych układów scalonych kształtujących wiązkę (BFIC) na pasmo Ka (TX oraz RX) do platformy satelitarnej.

Zapytania i oferty prosimy kierować na przetargi@thorium.space

ZAPYTANIE OFERTOWE
NR Z/03/02/23

W związku z realizacją projektu pt. „T-XPDR Taktyczny Adaptacyjny Transponder Satelitarny)” (dalej: Projekt), dofinansowanego w ramach Programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa, pk. SZAFIR, Thorium Space Sp. z o. o. (dalej: Zamawiający, Przedsiębiorstwo, Firma) ogłasza, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności w trybie zapytania ofertowego na dostawę oprogramowania do modelowania i analizy elektromagnetycznej 3D.

Zapytania i oferty prosimy kierować na przetargi@thorium.space

ZAPYTANIE OFERTOWE
NR Z/03/04/22

W związku z realizacją projektu pt. „Stacja bazowa 5G w paśmie milimetrowym” (dalej: Projekt), dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Thorium Space Sp. z o. o. (dalej: Zamawiający, Przedsiębiorstwo, Firma) ogłasza, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności w trybie zapytania ofertowego na dostawę zestawów evalboards FPGA z szerokopasmowymi przetwornikami RF do wysokowydajnego przetwarzania sygnałów komunikacyjnych.

Zapytania i oferty prosimy kierować na przetargi@thorium.space

Scroll to Top