PL EN

THORIUM SPACE TO FIRMA ZAJMUJĄCA SIĘ PROJEKTOWANIEM ORAZ BUDOWĄ INNOWACYJNYCH POJAZDÓW KOSMICZNYCH

satelitów i modułów satelitarnych ze szczególnym uwzględnieniem modułów komunikacyjnych w pasmach częstotliwości mmWave (Ku, Ka, E-Band).

home

Od kilku lat branża satelitarna ulega gwałtownym zmianom korzystając z osiągnięć nanoelektroniki oraz rozwoju mikro komponentów (układy scalone oraz MMIC), co przyczynia się do spadku masy pojazdów kosmicznych oraz do wzrostu ich wydajności. Dzisiejsze satelity telekomunikacyjne budowane są zgodnie ze sprawdzonymi ale przestarzałymi rozwiązaniami. Ważą średnio około 5 ton przy maksymalnej przepustowości transmisji danych na poziomie poniżej 100 Gb/s.

IC

ODPORNA ARCHITEKTURA

Z roku na rok podwaja się liczba nanosatelitów i małych satelitów wystrzeliwanych w przestrzeń kosmiczną.

 

Głównym wyzwaniem staje się stworzenie odpornej architektury pozwalającej na działanie w warunkach kosmicznych przez kilka lub kilkanaście lat – obecnie większość wyniesionych urządzeń działa maksymalnie rok, dwa. Aż 99% nano- i małych satelitów buduje się przy użyciu ogólnodostępnych komponentów elektronicznych, tzw. COTS, które nie są odporne na promieniowanie kosmiczne oraz panującą wysoką próżnię. Obniża to prawdopodobieństwo ich uruchomienia oraz działania w warunkach kosmicznych, a co za tym idzie, poważnie zmniejsza prawdopodobieństwo powodzenia misji, dodatkowo nie pozwalając na pracę dłuższą niż kilka miesięcy.

satellite network

Nowa sieć

bardziej opłacalnych i ultra zaawansowanych nano i małych satelitów to przyszłość komunikacji globalnej.

 

Dzięki zastosowaniu najnowszych układów programowalnych FPGA (w specyfikacji kosmicznej o wyższej odporności na promieniowanie kosmiczne – Rad Hard by design) oraz możliwości tworzenia wielu wirtualnych procesorów i modułów elektronicznych (soft core) istnieje możliwość znacznego zwiększenia mocy obliczeniowej przy wielokrotnym zmniejszeniu zapotrzebowania na energię oraz wielkości samych układów.

e-band antenna

Potencjał pasma E

Dzięki zastosowaniu miniaturowych monolitycznych układów mikrofalowych (MMIC) oraz wyższych częstotliwości pracy układów nadawczo-odbiorczych (pasmo E)  możemy znacznie zwiększyć przepustowość obecnie produkowanych satelitów telekomunikacyjnych. Połączenie zaawansowanych technik modelowania i sterowania wiązką elektromagnetyczną pozwala efektywniej wykorzystać pasmo oraz sam obszar działania satelity (zwielokrotnienie użycia tych samych częstotliwości na rożnych obszarach działania - Multi Beam).

Partnerzy

  • ansys
  • zpsk
  • Symkom logo wide