THORIUM SPACE TECHNOLOGY

Thorium jako jedno z przedsiębiorstw wchodzących w skład Klastra Technologii Kosmicznych

Thorium jako jedno z przedsiębiorstw wchodzących w skład Klaster Technologii Kosmicznych
Podczas Kongresu 590, 20 najważniejszych polskich przedsiębiorstw i instytucji zajmujących się technologiami kosmicznymi powołało do życia Klaster Technologii Kosmicznych.. Jego głównym zadaniem będzie rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru technik i technologii kosmicznych, co ma pozwolić skutecznie dostarczać na rynek elementy systemów satelitarnych oraz – w przyszłości – tworzyć w pełni funkcjonalne i rozbudowane systemy kosmiczne. Klaster będzie dążył m.in. do zrealizowania zarysowanego w Krajowym Planie Odbudowy zaprojektowania i wyniesienia do 2026 roku polskiej konstelacji mikrosatelitów obserwacyjnych.

Scroll to Top