THORIUM SPACE TECHNOLOGY

Thorium Space na liście najbardziej innowacyjnych startupów kosmicznych na świecie

Według badania StartUs insights, Thorium Space zalicza się do 20-stu najbardziej innowacyjnych start-upów kosmicznych 2021 roku wyłonionych spośród ponad 2 tys. firm z całego świata.
To jedyna firma w zestawieniu, która zajmuje się łącznością (Advance Space Communication).

Top 10 SpaceTech Trends & Innovations in 2023 | StartUs Insights (startus-insights.com)

Scroll to Top