THORIUM SPACE TECHNOLOGY

Thorium Space na Targach MSPO 2022 r., zaprezentuje game changer na rynku satelit komunikacyjnych

Thorium Space uczestniczy w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego 2022, stoisko nr B-95. Podczas targów zaprezentowane zostaną prace nad budową, pierwszego w historii Polski małego satelity telekomunikacyjnego SmallGEO z przeznaczeniem na orbitę geostacjonarną, deklarując zakończenie prac w ciągu 3 lat. Będzie on dysponował transponderem telekomunikacyjnym działającym w pasmach X, K i Ka, wyposażonym w pełni cyfrową macierz antenową DBF (Digital Beam Forming), który zapewni sieć o przepustowości powyżej 30 Gbps.Więcej na ten temat: Thorium Space na Targach MSPO 2022 r. zaprezentuje game changer na rynku satelit komunikacyjnych (MediaRoom) (infostrefa.com)

Scroll to Top