THORIUM SPACE TECHNOLOGY

Thorium Space - Spółką Akcyjną

Thorium Space zmieniła formę prawną z dotychczasowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Spółkę Akcyjną. To bardzo bardzo istotna zmiana w historii firmy, która pozwoli jej na dalszy i dynamiczny rozwój.
Scroll to Top