THORIUM SPACE TECHNOLOGY

Thorium Space zostało Srebrnym Partnerem Gali z okazji stulecia Polski Zbrojnej

Thorium Space zostało Srebrnym Partnerem Gali z okazji stulecia Polski Zbrojnej oraz uroczystej Gali, podczas której wręczane są Buzdygany – nagrody Polski Zbrojnej przyznawanych przez kapitułę osobom wyjątkowo zasłużonym dla obronności i bezpieczeństwa kraju. Thorium Space znalazło się wśród takich Partnerów insytucjonalnych jak: Poczta Polska, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Instytut Lotnictwa i Agencja Mienia Wojskowego

Scroll to Top