THORIUM SPACE TECHNOLOGY

Funding for Thorium Space's 5G base station project

Thorium Space uzyskało ​​od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dofinansowanie w wysokości 9 943 361.42 zł na opracowanie nowatorskiego w skali świata modułu nadawczo-odbiorczego stacji bazowej pracującego w zakresie fal milimetrowych dla sieci 5G. Całkowita wartość projektu wyniesie 13 630 046.40 zł
Thorium Space tworzy polskie 5G | ISBtech.pl

Scroll to Top